Packaging / Verd PomaPackaging per a un negoci de tendència

 

Tenir una Identitat Corporativa actualitzada, unificada i cuidada és primordial a l’hora de donar una bona impressió professional.

En aquest cas, la botiga Verd Poma (shopping & retail) necessitava renovar la seva papereria, actualitzar el branding i digitalitzar i vectoritzar el seu logotip.

A l’Estudi Anecta primer de tot vam treballar conjuntament amb la propietària del negoci, estudiant les seves necessitats, del target a qui anava dirigit el seu producte i de les tendències en el sector.

L’objectiu principal era que la Identitat Corporativa estigués actualitzada i preparada per ser utilitzada tant en suports online com offline.

Vam estudiar la incorporació del seu logotip a les targetes de visita, al packaging i vam treballar el contingut i el disseny d’anuncis.
Es van renovar les bosses i es va adaptar el disseny a les capses destinades a la venta online

 

moclkup autocar: www.freepik.com / by macrovector

 

 

Client:
Verd Poma Molins


Tipus de projecte:
Branding / Corporatiu / Packaging