Quadríptic / traduït a 6 idiomesServeis per a l’acollida de persones nouvingudes

 

Des de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, ens va arribar l’encàrrec del disseny d’un quadríptic per informar dels “Serveis per a l’acollida de persones nouvingudes”.

La dificultat del disseny radicava en el fet que el quadríptic havia d’informar dels serveis en 6 idiomes. Un repte complicat a nivell de disseny ja que s’havia d’estudiar bé l’espai que ocuparia cada idioma dins el format imprès seleccionat per el client: un quadríptic, A5 plegat en finestra.

Des de l’estudi ens vam encarregar de gestió de les traduccions, treballades aquestes amb traductors professionals, un per a cada idioma. Tots els idiomes van ser revisats minuciosament, sobretot el xinès i l’àrab idiomes que funcionen amb sistema d’escriptura totalment diferent a les llengües llatines i anglosaxones.

Per altre banda i per tal de donar vitalitat al disseny es van incorporar il·lustracions relacionades amb el contingut i amb la ciutadania a qui anava destinat el desplegable informatiu.

El projecte de disseny es va completar amb la seva publicació també en format digital per a la web.

 

 

Client:
Ajuntament de Barberà del Vallès


Tipus de projecte:
Comunicació / Gràfic / Il·lustració