portada memoria revista infografía memoria interior detall interior memoria
Memòria / Kid’s ClusterMemòria Kid’s Cluster, disseny editorial en format revista

 

Un Clúster és un grup d’empreses i institucions que operen en un mateix mercat i que s’ajunten per optenir avantatges competitives.

En aquest cas, Kid’s Cluster està integrat per més de 60 empreses i organitzacions que treballen en l’àmbit dels productes i serveis a la infància.

Kid’s Cluster necessitava fer un recull de les accions, les oportunitats i els projectes del 2016/2017.

La idea era crear una memòria en format revista, on els textos anirien acompanyats de fotografies i infografies degudament treballades per tal de fer la lectura més àgil.

Primer de tot es va treballar conjuntament amb el client la idea, es va recopilar tota la documentació necessària i es va definir l’alçat de la maqueta. Els colors corporatius del Clúster van estar presents durant tot el projecte, aquests van tenir un pes molt important en la línia del disseny de la memòria.

 

Client:
Kid's Cluster


Tipus de projecte:
Editorial