Llibret / OASEDisseny del llibret OASE

 

L’Oficina d’Atenció i Suport a les Entitats (OASE) de l’Ajuntament de Rubí necessitava enguany realitzar un llibret amb el programa formatiu del 2019.

Des de l’Estudi Anecta vam treballar el disseny amb pocs elements gràfics per tal de que els textos poguessin treballar-se el més detalladament possible.

Finalment es va aconseguir un llibret amb una lectura àgil i el més pràctica possible de cara al lector.

Client:
Ajuntament de Rubí


Tipus de projecte:
Editorial