Desplegable / Obres de reformaUn desplegable Informatiu amb plànol de situació

 

L’Ajuntament de Molins de Rei necessitava informar als seu vilatans de l’inici de les obres que es durien a terme a la carretera del municipi i del que suposaria per els veïns els canvis en la circulació viària. Per aquest motiu es va incloure en el desplegable un plànol on s’indicava els canvis de sentit, la senyalització de les zones en obres, així com el trasllat de les parades del Bus Interurbà entre d’altres. A nivell de disseny es va creure oportú incloure diverses fotografies per tal de fer més entenedor el projecte, acompanyades aquestes d’il·lustracions relacionades amb la temàtica.

Client:
Ajuntament de Molins de Rei


Tipus de projecte:
Comunicació