Carpeta Informativa / ICTJA CSICCarpeta Informativa per a l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA CSIC)

 

L’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera necessitava una carpeta Informativa versàtil per tal d’utilitzar-la en diverses ocasions, sobretot en Fires i Congressos, tant aquí, com a fora de l’Estat Espanyol, per aquest motiu es va optar per a que tot els seu contingut fos en anglès.

Des d’un principi l’Institut volia un disseny simple, elegant i on s’hi resumís de manera molt concisa els Grups de Recerca i els serveis que que s’hi duen a terme. Per altre banda a nivell de disseny es va estudiar molt bé la gamma cromàtica que aniria basada en els colors freds. La incorporació de fotografies del característic edifici on està ICTJA-CSIC i el logo siluetejat acabarien redefinint el disseny final de la carpeta.

Client:
Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC)


Tipus de projecte:
Comunicació / Corporatiu