Campanya Civisme / “Estima la Vila”Campanya de Civisme

 

L’Ajuntament de Molins de Rei engegaven una Campanya de Civisme al Municipi.

La campanya començava amb la creació d’un calendari il·lustrat on es podien veure accions incíviques i  es plantejaven idees per tal d’afavorir la convivència ciutadana.

Aquesta Campanya va representar un repte per l’equip de l’Estudi Anecta, ja que inclouria no només la creació de la imatge gràfica, l’estudi i execució de les seves aplicacions, sinó que també implicaria la creació de diversos suports informatius com podien ser: el calendari, els cartells, díptics i la vinilació dels contenidors de reciclatge de la vila.

 

Client:
Ajuntament de Molins de Rei


Tipus de projecte:
Campanya de Comunicació / Corporatiu / Il·lustració