Campanya de dinamització comercialUna Campanya plena de vitalitat

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts engegava una Campanya per tal de dinamitzar el Comerç local del seu Municipi.

 

La Campanya neixia amb la particularitat d’estar composada per dues Campanyes gràfiques: Una per al barri de Vila Vella i una altre per el Comerç en general. A part, també incloia un projecte de vinilació de locals buits i un logotip per a “Sant Vicenç dels Horts Ciutat del comerç”.

 

Des de l’Estudi, primer de tot ens vam posar a analitzar els àmbits d’actuació d’aquesta i els diferents suports on s’aplicaria.

 

Seguidament, vam dissenyar el logotip dotant-lo de vitalitat gràcies a la utilització d’una gran varietat de colors.
En el Logotip hi vam representar una bossa per anar a comprar al centre de la qual hi s’hi va dibuixar la mola de molí, símbol del Municipi.

 

Posteriorment, es van desenvolupar els slogans i es va crear una línia de disseny diferenciada per a cada Campanya gràfica, però amb una mateixa línia creativa i homogènia per a tot el conjunt.

Per tal d’assolir l’objectiu d’homogeneïtat, es va optar per crear una línia il·lustrativa única per a tots els àmbits: Vila Vella, el Comerç en general i el “Projecte reobrim locals” . L’anàlisi dels personatges i escenificacions que es van representar a cada disseny es van treballar conjuntament amb el client, posteriorment es va traslladar la idea a la il·lustradora @ilustrasusana i es va estudiar conjuntament per a lligar-ho amb la gamma cromàtica i les tipografies del disseny.

Client:
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts


Tipus de projecte:
Campanya de Comunicació / Comunicació / Il·lustració